Tôm sú loại1

VNĐ300.000 VNĐ275.000

Em trắng em trong như giọt nước

Tôm sú loại1

VNĐ300.000 VNĐ275.000