Tag Archives: Rau organic

Sự khác nhau giữa rau sạch và rau Organic

Hiện nay người tiêu dùng vẫn đang còn lẫn lộn giữa rau Organic (rau hữu cơ) và rau sạch. Nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, trên thị trường hiện nay đã xuất hiện rất nhiều thương hiệu gắn mác thực phẩm sạch, rau hữu cơ. Thế nhưng để chắc chắn đây có […]